AHD CCTV

HD Vision logo
AHD Cameras

PTZ18X50R

PTZ18X50R
 • 2mp Sony cmos 1080p
 • High speed Pan Tilt Zoom
 • 18x zoom 50m ir distance
 • 4 in 1(ahd,cvi,tvi,cvbs) camera
 • 12v dc

VV80 Camera

VV80 camera
 • 1mp Sony cmos 960p
 • 4 in 1(ahd,cvi,tvi,cvbs) cylindrical camera
 • 3.6MM HD lens
 • 20m ir distance
 • 12v dc

VV90 Camera

VV90 camera
 • 1mp Sony cmos 960p
 • 4 in 1(ahd,cvi,tvi,cvbs) cylindrical camera
 • 3.6MM HD lens
 • 20m ir distance
 • 12v dc

VV100 Camera

VV100 Camera
 • 2mp ov cmos 1080p
 • 4 in 1(ahd,cvi,tvi,cvbs) cylindrical camera
 • 3.6MM HD lens
 • 20m ir distance
 • 12v dc

VV101VF Camera

VV101VF Camera
 • 2mp sony cmos 1080p
 • 4 in 1(ahd,cvi,tvi,cvbs) cylindrical camera
 • 2.8-12mm HD lens
 • 20m ir distance
 • 12v dc

VV105 Camera

VV105 Camera
 • 2mp ov cmos 1080p
 • 4 in 1(ahd,cvi,tvi,cvbs) cylindrical camera
 • 3.6mm HD lens
 • 20mir distance
 • 12v dc

VV110 Camera

VV110 Camera
 • 2mp sony cmos 1080p
 • 4 in 1(ahd,cvi,tvi,cvbs) cylindrical camera
 • 3.6mm HD lens
 • 25m ir distance
 • 12v dc

VV115VF Camera

VV115VF Camera
 • 2mp sony cmos 1080p
 • 4 in 1(ahd,cvi,tvi,cvbs) cylindrical camera
 • 2.8-12mm HD lens
 • 40m ir distance
 • 12v dc

HD Vision logo
AHD XVR

HD Vision 4ch XVR

HD Vision 4ch XVR4

HD Vision 8ch XVR

HD Vision 8ch XVR8

HD Vision 16ch XVR

HD Vision 16ch XVR16

HD Vision 32ch XVR

HD Vision 32ch XVR32

HD-TVI Tester

Analogue & HD-TVI CCTV test monitor

Analogue & HD-TVI CCTV test monitor
 • Full 1080p ahd, cvi, tvi, analogue and ip test kit
 • RJ45, bnc input
 • 12v dc 6000mah li-on battery